logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 5. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 6. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 7. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 8. Valyon István képviselő-testületi tag
 9. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

-

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. Dr. Bán János aljegyző
 3. Dr. Poczok Szabolcs jogi és igazgatási ir.vez.
 4. Mann Roland városfejlesztési irodavezető
 5. Bényeiné Gombos Rita mb. gazdálkodási ir.vez.
 6. Bakos Zsoltné költségvetési és ellátási csop.vez.
 7. Antal Annamária közoktatási referens
 8. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Molnár László könyvvizsgáló
 2. Gulyás Piroska VIK Füzesabony Hétszínvirág Óvoda vezető
 3. Bodáné Tóth Ildikó Egészségügyi Központ képviseletében
 4. Juhász József Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. vezető
 5. Kelemen Zsuzsanna VIK Füzesabony Családsegítő Szolgálat vezető
 6. Kissné Szabó Rita VIK Füzesabony Gazdasági Iroda vezető
 7. Skorcze Flóriánné VIK Füzesabony Könyvtár vezető
 8. Vargáné Tasnádi Valéria
 9. Molnárné Simon Edit FVTS Nonprofit Kft. vezető

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2012.02.09.
Határozatok:
icon 1 - 9 / 2012 (II.09.) (33.06 kB)
Rendeletek:
icon 1/2012 (II.10.) (1 MB)
icon 2/2012 (II.10.) (486.4 kB)
icon 3/2012 (II.10.) (23.56 kB)
icon 4/2012 (II.10.) (21.39 kB)

- "Füzesabony ünnepi fényei" pályázat nyerteseinek díjátadása

Az ülésre megérkezik Balsai Tamás és Márkus Róbert Zsolt önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 9 fő.

- Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
A tájékoztatót a képviselő-testület elfogadta.
- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A tájékoztatót a képviselő-testület elfogadta.

 1. Javaslat Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(IX.30.) önkormányzati rendelet költségvetési előirányzatainak módosításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 1/2012 (II.10.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet formátum elfogadásáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 2/2012 (II.10.) rendelete
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 1/2012 (II.09.) határozata
  A költségvetés második fordulós tárgyalására vonatkozó javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 2/2012 (II.09.) határozata
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló 41/2006.(XII.16.) önkormányzati rendelet, és az azt módosító 29/2011.(XII.16.), valamint 27/2007.(XI.28.) önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 3/2012 (II.10.) rendelete
 5. Javaslat a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság külsős bizottsági tagjának megválasztására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 3/2012 (II.09.) határozata

  Vargáné Tasnádi Valéria külsős bizottsági tag leteszi az esküt a képviselő-testület előtt.

 6. Javaslat a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Füzesabonyi Szervezetének emlékmű állítás hozzájárulására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 4/2012 (II.09.) határozata
 7. Javaslat Füzesabony Város Rendezési Terv módosítása Temető út - Felszabadulás út és 2718 hrsz-ú árok által határolt területre
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 4/2012 (II.10.) rendelete
 8. Javaslat a 2012. évi iskolatej programhoz való csatlakozásra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 5/2012 (II.09.) határozata
 9. Javaslat megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására a Városi Intézményi Központban
  A kiegészített határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 6/2012 (II.09.) határozata
 10. Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására 2012. évben
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 7/2012 (II.09.) határozata
 11. Egyebek
  Javaslat LEADER pályázat keretében elnyert augusztus 20-i 3 napos rendezvény támogatásának lemondására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 8/2012 (II.09.) határozata

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 9/2012 (II.09.) határozata

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató