logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 5. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 6. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 7. Valyon István képviselő-testületi tag
 8. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Bíró Imre képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. Dr. Bán János aljegyző
 3. Dr. Poczok Szabolcs jogi és igazgatási ir.vez.
 4. Bényeiné Gombos Rita mb. gazdálkodási ir.vez.
 5. Bakos Zsoltné költségvetési és ellátási csop.vez.
 6. Antal Annamária közoktatási referens
 7. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Molnár László könyvvizsgáló
 2. Gulyás Piroska VIK Füzesabony Hétszínvirág Óvoda vezető
 3. Bodáné Tóth Ildikó Egészségügyi Központ képviseletében
 4. Juhász József Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. vezető
 5. Kelemen Zsuzsanna VIK Füzesabony Családsegítő Szolgálat vezető
 6. Kissné Szabó Rita VIK Füzesabony Gazdasági Iroda vezető
 7. Skorcze Flóriánné VIK Füzesabony Könyvtár vezető
 8. Molnárné Simon Edit FVTS Nonprofit Kft. vezető
 9. Vasasné Dr. Zelei Mónika FKTT Munkaszervezet vezető
 10. Poczok Tímea közművelődési munkatárs

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2012.03.07.
Határozatok:
icon 18 - 39 / 2012 (III.07.) (77.81 kB)
Rendeletek:
icon 5/2012 (III.08.) (815.26 kB)
icon 6/2012 (III.08.) (22.07 kB)
icon 7/2012 (III.08.) (26.36 kB)

- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A tájékoztatót a képviselő-testület elfogadta.
Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
A tájékoztatót a képviselő-testület elfogadta.

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 5/2012 (III.08.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/1991.(III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 18/2012 (III.07.) határozata
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, az SZMSZ mellékletét képező hatásköri listáról szóló többszörösen módosított 13/1995.(V.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 6/2012 (III.08.) rendelete
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, a 17/2011.(IX.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 7/2012 (III.08.) rendelete
 5. Javaslat az Egészségügyi Központ eszközbeszerzésének pénzügyi rendezésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 19/2012 (III.07.) határozata
 6. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 20/2012 (III.07.) határozata
 7. Javaslat a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására
  Az I. határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 21/2012 (III.07.) határozata
  A II. határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 22/2012 (III.07.) határozata
 8. Javaslat a 127/2011.(IX.08.) képviselő-testületi határozat kijavítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett - 2 képviselő nem szavazott - elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 23/2012 (III.07.) határozata
 9. Javaslat a VIK Füzesabony Családsegítő Szolgálat átszervezésének előkészítésére
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 24/2012 (III.07.) határozata
 10. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának 2012. évi Közbeszerzési Tervére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 25/2012 (III.07.) határozata
 11. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Piaccsarnok bérleti jogának árverésre történő kiírására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 26/2012 (III.07.) határozata
 12. Javaslat a TIOP-1.2.3-11/1 kódszámú Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése - "Tudásdepó Expressz" című pályázat benyújtására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 27/2012 (III.07.) határozata
 13. Javaslat a VIK Füzesabony Hétszínvirág és Pöttömke Bölcsődék Szakmai Programjának elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 28/2012 (III.07.) határozata
 14. Javaslat terembérlet - Mozi előtere és Színészöltöző - megállapítására elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 29/2012 (III.07.) határozata
 15. Javaslat a Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása - TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszám) pályázat benyújtására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 30/2012 (III.07.) határozata
 16. Javaslat az Egészségügyi alapellátás fejlesztése címet viselő (kódszám: ÉÁOP-4.1.2/A-11.) pályázat benyújtására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 31/2012 (III.07.) határozata
 17. Javaslat az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben (TÁMOP-6.1.2/11/3.) pályázat benyújtására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 32/2012 (III.07.) határozata
 18. Javaslat a FÜV Kft-vel kötendő feladat ellátási megállapodás elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 33/2012 (III.07.) határozata
 19. Javaslat a Szociális Központtal feladat ellátási megállapodás megkötésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 34/2012 (III.07.) határozata
 20. Javaslat az Egészségügyi Központtal feladat ellátási megállapodás megkötésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 35/2012 (III.07.) határozata
 21. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő feladat ellátási megállapodás megkötésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 36/2012 (III.07.) határozata
 22. Javaslat a Polgármesteri Hivatallal kötendő feladat ellátási megállapodás megkötésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 37/2012 (III.07.) határozata
 23. Javaslat forrás biztosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 38/2012 (III.07.) határozata
 24. Javaslat bérkompenzációra forrás biztosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 39/2012 (III.07.) határozata
 25. Egyebek

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató