logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 4. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 5. Valyon István képviselő-testületi tag
 6. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 2. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 3. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. Dr. Bán János aljegyző
 3. Hoór Kálmán főépítész
 4. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

-

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2012.03.29.
Határozatok:
icon 40 - 41 / 2012 (III.29.) (27.4 kB)
Rendeletek:
icon 8/2012 (III.30.) (41.48 kB)

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2012.(...) önkormányzati rendeltére, Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 30/2008.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 8/2012 (III.30.) rendelete
 2. Javaslat a Településszerkezeti tervre vonatkozó 139/2008.(XI.26.) képviselő-testületi határozat módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 40/2012 (III.29.) határozata
 3. Javaslat tavaszi kátyúzási munkálatok szükségességének felmérésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 41/2012 (III.29.) határozata

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató