logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Gulyás László polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Gulyás László polgármester

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, az önkormányzat költségvetési előirányzatairól szóló 10/2012.(IV.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat fűtéskorszerűsítésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ellenőrzési tervére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2011. évi beszámolójának elfogadására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat fejlesztési alap forrás visszapótlására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat forráshiány finanszírozás módjának meghatározására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat a TÁMOP-6.1.2/11/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok-lokális színterek című pályázat benyújtására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés című pályázat benyújtására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a Füzesabony, Rákóczi út 42. szám alatti háziorvosi rendelő felújításának és az épületben védőnői szolgálat kialakításának terveztetésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat a Füzesabony, Turul út 2-4. szám alatt lévő volt felnőtt orvosi rendelő helyén kialakítandó védőnői szolgálat megvalósításával összefüggő tennivalókról
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat a 033/26. hrsz. alatt felvett ingatlan egy részének majdani értékesítésével kapcsolatos intézkedések elindítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült 2011. évi átfogó értékelés elfogadására
  Előadó: Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat a Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat a VIK Füzesabony Alapító Okiratának módosítására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat Gulyás Gábor támogatására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
  /Zárt ülést tart az SZMSZ 13. § (3) bek. alapján./
 17. Javaslat a Füzesabony, Széchenyi út 23. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő szociális bérlakás pályázati elbírálására, bérlő kijelölésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
  /Zárt ülést tart az SZMSZ 13. § (3) bek. alapján./
 18. Tájékoztató a zöldterületek állapotáról
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 19. Tájékoztató a temetők állapotáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 20. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2012.05.31. (9.6 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató