logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Gulyás László polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Gulyás László polgármester

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési előirányzatairól szóló 14/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelete módosítására vonatkozó .../2012.(...) önkormányzati rendeletére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. I. féléves beszámolójáról szóló .../2012.(...) önkormányzati rendeletére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 25/2003.(XI.20.) önkormányzati rendelete módosítására vonatkozó .../2012.(...) önkormányzati rendeletére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat VIK Füzesabony Alapító Okiratának módosítására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat az ÖNHIKI pályázat II. ütemben történő beadására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat megbízási szerződés megkötésére szabadpiaci villamos energia, földgáz beszerzés tárgyában
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat haszonbérleti szerződésekkel kapcsolatban
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnok balesetveszély elhárítása érdekében további karbantartási munkáira
  Előadó: Gulyás László polgármester/ Juhász József FÜV Kft. vezető
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat az Ifjúság út 30. szám alatti bútoráruház melletti 2308/1 HRSZ-ú önkormányzati terület használatba adására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat a VIK Füzesabony intézményegységeiben maximális csoport- és osztálylétszám átlépésre
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat csatlakozására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat a Kaláris Füzesabonyi Hagyományőrző Népművészeti Egyesület kérelmének elbírálására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat a Pro Urbe emlékérem adományozására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
  /Zárt ülést tart az SZMSZ 13. § (3) bek. alapján./
 14. Javaslat álláshely biztosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
  /Zárt ülést tart az SZMSZ 13. § (3) bek. alapján./
 15. Beszámoló a Városi Intézményi Központ 2011-2012-es tanévben végzett tevékenységéről
  Előadó: Valyon István VIKF főigazgató
  Előterjesztés: írásban
 16. A FÜV Kft. általi, Szilvásváradi Tábor bérlője által végzett felújítások ellenőrzésének tapasztalatai
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök / Juhász József FÜV Kft. vezető
  Előterjesztés: írásban
 17. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2012.09.06. (3.04 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató