logo     

 
 
A "KULCS A KEZDÉSHEZ!" Lakhatási pályázattal kapcsolatosan felmerült kérdések:

 • Élettársak/házastársak esetében, csak az egyik személy pályázhat, vagy mindketten jelentkezhetnek?
  Egymás esélyeit rontják, ha mindketten beadják.
 • Egy házat lehet csak bejelölni, vagy többet is?
  Többet is, állítsanak fel fontossági sorrendet, de csak egy pályázatot kell beadni.
 • Pályázati adatlapnál, mit jelent a "Pályázó vagyoni helyzete", ez elég szubjektív fogalom.
  A vagyoni helyzetről külön kell nyilatkoznia a pályázónak az egyik mellékletbe (csatolva), ha abban van amit fel kellett tüntetnie, akkor azt kell lenyilatkoznia vagyoni helyzetre vonatkozóan.
 • A pályázati adatlapnál, mellékletében a 2. pont "jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó nyilatkozat illetve azokat igazoló dokumentumok" ide szükséges pl.: autó esetében adásvételi, vagy ingatlannál tulajdoni lap vagy elég, ha kitölti a "Jövedelmi adatok" c. mellékletet.
  Nem kell külön dokumentum, csak le kell nyilatkoznia a csatolt mellékletben.
 • "Jövedelmi adatok" dokumentumok: egyéni vállalkozó esetén mit lehet jövedelemnek beírni (nem volt bevétele fél éven keresztül, de februárban keresett 50.000 Ft-ot) meddig visszamenőleg?
  A felhívásban benne van, hogy mi a jövedelem, a csatolt mellékletben pedig soronként kell végig nézni, hogy a pályázó az elmúlt három hónapban a felsoroltakból mivel rendelkezett.
 • Jövedelmi adatok dokumentumban a "III. Nyilatkozatok" - Mit takar a pénzforgalmi számla?
  Pályázó nevén lévő bankszámla.
 • Az internet/TV szolgáltatás kinek a nevén lesz?
  A nyertes pályázó köti meg a szolgáltatási szerződéseket a közművekre és az internetre és tv-re is.
 • Mi történik akkor, ha a pályázónak nem felel meg a csomag, vagy a sajátját kívánja átvinni a lakásba?
  Az előző pontból adódóan ez nem kérdés.
 • Mi lesz a lakásokkal 2 év után?
  A pályázati felhívás szerint 2 év leteltével ki kell költöznie.
 • Sikeres pályázat esetén Füzesabonyban végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalás (a kötelező 40 órán felül) hol tüntessék fel?
  Önállóan tegyenek erről egy nyilatkozatot.
 • A "Pályázati adatlap"-ban "A pályázati adatlaphoz mellékelni kell:" pontban szerepel: "házassági anyakönyvi kivonat, vagy közjegyzői okiratba foglalt élettársi nyilatkozat, vagy igazolás az élettársi kapcsolatnak a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába (ENYER) történő nyilvántartásba vételről" viszont a felhívásban ez nem szerepel a kötelező elemek között, csak az házassági anyakönyvi kivonat. Kell-e akkor élettársi nyilatkozat?
  Ha van bejegyzett élettársi kapcsolat akkor az erről szóló nyilvántartásba vételt kell csatolni (másolatban elég) vagy az élettársi kapcsolatot ahol nincs közjegyzői papír a feleknek büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozniuk kell arról, hogy mikortól élnek élettársi kapcsolatban.
 • A befogadó nyilatkozat csak a pályázónak kell, vagy a vele költöző személynek is?
  A vele költöző személynek is, de majd csak nyertes pályázat esetén.
 • Egyedül pályázó személy esetén, nyertes pályázat esetén, ha később odaköltözne valaki a pályázó mellé (új barátnő/barát) kell-e ennek a személynek befogadó nyilatkozat, be kell ezt a költözést jelenti az önkormányzatnak?
  Minden, a beköltözéskori állapothoz képest történő változást be kell jelenteni és jóvá kell hagyatni az önkormányzattal mielőtt az teljesedésbe menne. A beköltöző személynek is kell a befogadó nyilatkozat.
 • A befogadó nyilatkozatban, ha a befogadó nem rendelkezik 100% tulajdonjoggal, a többi tulajdonosoknak kell-e a befogadó nyilatkozatot írnia? pl. 50% - 50%
  A befogadó nyilatkozatot minden tulajdonostársnak alá kell írnia.
 • A befogadó nyilatkozatban szereplő ingatlan, határozatlan idejű szerződéses albérlet. Több tulajjal. Ilyenkor milyen és hány darab befogadó nyilatkozat szükséges? Szükséges-e pl. albérleti szerződés másolat?
  Befogadó nyilatkozatot csak tulajdonostól fogadunk el, még a határozott idejű albérleti szerződést sem, hiszen ennek is van azonnali hatályú felmondási lehetősége.
 • Több munkahely esetén, ahol az egyik állandó - de nem Füzesabonyi - a másik pedig alkalmi de Füzesabonyi - melyiket veszik figyelembe pontszámításkor?
  A pályázó az első számú értékelési szempont.
 • Az együtt költöző személy jelenleg tanul, de nyáron bejelentett nyári munkája lesz. Kell- e ebben az esetben jövedelem igazolás?
  Nem, az elmúlt három havi kell.
 • Az együtt költöző személynek van lakáscélú előtakarékossága, ez a pluszpontba számít-e?
  Nem a felhívásban előnyt jelentő szempontnál nincs feltüntetve.
 • Az együtt költöző személy esetén a Jövedelmi Adatok: III. Nyilatkozatok 1. pontjában a pénzforgalmi számlán kezelt összeg kitöltése kötelező-e?
  Igen kötelező.

 

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató